DARMOWA WYSYŁKA JUŻ OD 299 zł

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.psysmak.pl zawiera m.in. informacje o dostępnych formach płatności, sposobie złożenia zamówienia, procedurze odstąpienia od umowych, postępowania reklamacyjnego, dostępnych formach dostawy.

DEFINICJE

 • Cena – wartość wyrażoną w PLN, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 • Klient – każdy podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć ze Sklepem Umowę Sprzedaży;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta, nieodpłatny panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;
 • Koszyk – funkcjonalność́ Sklepu Internetowego  umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, kod rabatowy;
 • Kupujący – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać ze Sklepu;
 • Newsletter – elektronicznie rozsyłane Klientom przez Sklep informacje na temat Towarów i Sklepu oraz jego działalności, w tym ofert promocyjnych;
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Rejestracja – czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do korzystania przez Klienta z Konta Klienta.
 • Sklep – Sklep stacjonarny lub Sklep internetowy;
 • Sklep internetowy – www.psysmak.pl prowadzony przez Annę Pytlak prowadzącą działalność gospodarczą PSYsmak Anna Pytlak  z siedzibą w Gnieźnie, adres: ul. Liliowa 2C/U39A , 62-200 Gniezno, NIP:7773404996 , REGON:525105876, adres korespondencyjny: Borówko 25 62-010 Pobiedziska, adres email: kontakt@psysmak.pl, numer telefonu: +48 785 472 504.
 • Sklep stacjonarny – sklep sprzedawcy znajdujący się w Gnieźnie ul. Liliowa 2C/U39A;
 • Sprzedawca – Anna Pytlak prowadząca działalność gospodarczą PSYsmak Anna Pytlak  z siedzibą w Gnieźnie, adres: ul. Liliowa 2C/U39A , 62-200 Gniezno, NIP:7773404996 , REGON:525105876, adres korespondencyjny: Borówko 25 62-010 Pobiedziska, adres email: kontakt@psysmak.pl, numer telefonu: +48 785 472 504
 • Towar – wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2022 roku o prawach konsumenta;
 • Zamówienie – oferta zakupu Towaru umieszczonego w Koszyku, którą Sklepowi składa Klient.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Sklep umożliwia nabywanie Towarów poprzez Sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.psysmak.pl oraz w Sklepie stacjonarnym.
 3. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Towary w Sklepie są szczegółowo opisane. Klient ma dostęp do informacji na temat Towarów: ich cen, materiałów, z których są wykonane, wymiarów, producentów itp..
 5. Wszystkie ceny Towarów są cenami brutto.
 6. Klient Sklepu zobowiązany jest do korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego oraz korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Polski oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie pod numerem tel. +48 785 472 504 lub mailowo: kontakt@psysmak.pl. Adres do doręczeń pocztowych: Borówko 25 62-010 Pobiedziska. Adres do zwrotu Towarów: ul.Liliowa 2C/U39A.
 8. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy, ponieważ część Towarów wykonywana jest ręcznie, Sprzedawca informuje, iż mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów.
 9. Do korzystania ze Sklepu internetowego wystarczający jest dostęp do internetu, standardowy system operacyjny oraz aktywny adres e-mail.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu, w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jak i również ich modyfikacji.

ŚWIADCZONE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługi Elektroniczne na rzecz Kupującego.
 2. Podstawową usługą jest umożliwienie złożenia zamówienia, bez konieczności założenia Konta Klienta.
 3. Konto Klienta umożliwia gromadzenie informacji o Zamówieniach Klienta. W przypadku kupującego, który decyduje się założyć Konto Klienta. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta w Sklepie. Konto klienta przechowuje dane Kupującego oraz historię złożonych przez niego zamówień w Sklepie internetowym. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz wybranego przez siebie hasła.
 4. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu Klientom Sklepu Internetowego wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza umieszczonego Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedawca umożliwia Klientom przeglądania i odczytywania treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego bezpłatnie.
 6. Sprzedawca umożliwia zapis do Newslettera. Do korzystania z niego konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail. Z otrzymywania newslettera można w każdej chwili zrezygnować.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Po skompletowaniu Towarów w obszarze Koszyka, Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 3. W przypadku gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi on do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku, tj. danych niezbędnych do złożenia zamówienia u Sprzedawcy.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do Koszyka.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.
 8. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności w systemie Płatnosci24 lub płatność nie została uiszczona w określonym czasie.
 12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, czyli paragonem fiskalnym, który będzie dołączony do przesyłki lub fakturą VAT, która będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto, podawane są w złotych polskich.
 2. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 lub tradycyjny przelew bankowy przed dostawą. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
  PL04109028350000000153823728
  PSYsmak Anna Pytlak,
  62-200 Gniezno
  Liliowa 2C/U39A.
  W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Termin kompletowania  zamówienia do wysyłki wynosi 1 dzień roboczy od momentu otrzymania płatności za zamówienie.
 2. Towary są dostarczone pod wskazany adres lub do paczkomatu za pomocą firmy kurierskiej InPost. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to maksymalnie 10 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie czas realizacji Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sklep nie realizuje dostaw metodą “za pobraniem”.
 4. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić w szczególności kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 5. Zakupione w Sklepie Towary Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru,
  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z Regulaminem.
 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 nie jest objęty ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3. W przypadku chęci skorzystania z  prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy użyć formularza zwrotu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa Towaru i formularza zwrotu, zwrócić otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, który został użyty podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności.
 5. Za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiadają Klient. Mogą Państwo otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz sprawdzić ją w sposób zwyczajowo przyjęty w sklepach stacjonarnych.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Towaru na adres: ul.Liliowa 2C/U39A 62-200 Gniezno.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku wcześniejszej wymiany Produktu na nowy wskutek stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta (personalizowana), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opakowaniu, po którego otwarciu nie można zwrócić Towaru ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

REKLAMACJA

Reklamację możesz złożyć po przez wysłanie formularza reklamacyjnego na adres: kontakt@psysmak.pl.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., ustawy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady polityki prywatności w sklepie internetowym, funkcjonującym pod adresem: www.psysmak.pl.

Właścicielem i administratorem sklepu jest Anna Pytlak prowadząca działalność gospodarczą – PSYsmak Anna Pytlak ul. Liliowa 2C/U39A 62-200 Gniezno NIP:7773404996. Adres kontaktowy poczty elektronicznej: kontakt@psysmak.pl.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.